artikelen 

Noot bij uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden 07-08-2018, ECLI:GHARL:2018:7133, nt. mr. J.A. Tuinman

Annotator: mr. J.A. Tuinman
Verschenen in: WR 2019/9

Klik hier voor de uitspraak

Vervangende toestemming: de dubbele toetsingsnorm ex art. 27 lid lid 4 WOR toepast

Auteur: mr. A. Briejer
Verschenen in: Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming nr. 1 maart 2019

klik hier voor het artikel

The Secret Lab B.V.

Hieronder treft u een link aan naar het meest recente openbare faillissementsverslag.

4e faillissementsverslag

Voor de voorgaande openbare faillissementsverslagen en de eventuele bijlagen klik hier.

Noot bij uitspraak Hoge Raad, 21 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2361

Annotator: mr. C.G. van der Plas
Verschenen in: NJB 2019/102

Klik hier voor de uitspraak

Tienduizend privacyklachten bij autoriteit persoonsgegevens

Het is inmiddels alweer een half jaar geleden dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (beter bekend als de AVG) in werking is getreden. Desalniettemin blijkt uit de praktijk dat veel organisaties en bedrijven nog niet weten hoe zij opvolging moeten geven aan de AVG. Dit heeft ertoe geleid dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) sinds invoering van de AVG op 25 mei van dit jaar bijna 10.000 privacy gerelateerde klachten heeft ontvangen. In één op de drie gevallen ondernam de AP ook daadwerkelijk actie en is er contact opgenomen met de betrokken organisatie. Wilt u er zeker van zijn dat uw onderneming AVG proof is of meent u dat uw rechten geschonden worden? Neem dan gerust contact op met Ruud Jungschläger en informeer naar hoe wij u behulpzaam kunnen zijn.

https://nos.nl/artikel/2263299-tienduizend-privacyklachten-bij-autoriteit-persoonsgegevens.html