Lot Bakker

meer over Lot

Lot Bakker

Advocaat

Lot is per oktober 2020 bij Florent in dienst getreden. Zij maakt deel uit van het Litigation-team waar zij zich bezig houdt met commerciële en ondernemingsrechtelijke geschillen. Lot heeft de master Privaatrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen afgerond, en heeft zich met name gericht op het commercieel contractenrecht.

Lot is redacteur bij Ondernemingsrecht Updates (OR Updates) en lid van de Vereniging Jonge Procesadvocaten (VJP).

T  +31 (0)20 30 35 946
M +31 (0)6 154 94 208
F  +31 (0)20 30 35 999
lot.bakker@florent.nl

specialisaties

Dispute Resolution

opleiding

Bachelor Nederlands Recht, Rijksuniversiteit Groningen. Master Privaatrecht, Rijksuniversiteit Groningen.