Joris Opstroom

meer over Joris

Joris Opstroom

Advocaat

Joris is in 2013 beëdigd als advocaat. Joris is gespecialiseerd in het insolventierecht. Hij is betrokken geweest bij de afwikkeling van grote en middelgrote faillissementen en surseances. Daarnaast staat Joris veelvuldig (stakeholders van) ondernemingen bij die op enigerlei wijze te maken krijgen met een (dreigend) faillissement. Joris adviseert zijn cliënten daarnaast op het gebied van het algemene goederen- en zekerhedenrecht.

Joris is lid van de vereniging INSOLAD.

T  +31 (0)20 30 35 976
M +31 (0)6 127 56 460
F  +31 (0)20 30 35 999
joris.opstroom@florent.nl

specialisaties

Insolventierecht
Financiering en zekerheden

opleiding

Nederlands recht, Universiteit van Maastricht, Grotius Academie, postdoctorale opleiding in het Insolventierecht (INSOLAD).