Vera Leferink

meer over Vera

Vera Leferink

Advocaat

Vera is in 2016 beëdigd als advocaat en is verbonden aan de secties insolventierecht en dispute resolution. Vera adviseert en procedeert over met name faillissementsrecht, herstructureringen, algemeen goederen- en zekerhedenrecht, commerciële contracten, en (bestuurders)aansprakelijkheid. Daarnaast wordt ze in faillissementen regelmatig door de rechtbank benoemd tot curator.

Voor haar overstap naar Florent werkte Vera bij RESOR. Vera heeft rechten en economie gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In 2022 heeft ze daarnaast de Grotius specialisatieopleiding Insolventierecht succesvol afgerond. Verder is Vera lid van INSOLAD, van de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht (NVRII) en van de Vereniging Jonge Insolventierecht Advocaten (JIRA).

T  +31 (0)20 30 35 920
M +31 (0)6 254 71 984
F  +31 (0)20 30 35 999
vera.leferink@florent.nl

specialisaties

Dispute Resolution
Insolventierecht

opleiding

Accounting & Control (Economie) Radboud Universiteit Nijmegen, Nederlands Recht, Radboud Universiteit Nijmegen. Grotius Academie, postdoctorale opleiding in het Insolventierecht (INSOLAD).