Merijn Moeliker

meer over Merijn

Merijn Moeliker

Advocaat

Merijn is in 2014 beëdigd als advocaat. Hij richt zich met name op het insolventierecht en staat daarin partijen bij die betrokken zijn bij een faillissement, surseance van betaling of herstructurering, zoals crediteuren en bestuurders. Daarnaast adviseert en procedeert Merijn over zekerheidsrechten, commerciële contracten en (bestuurders)aansprakelijkheid. Verder adviseert hij partijen op het gebied van financieringsvraagstukken, zowel bij het opstellen als bij het beoordelen van documentatie. Met zijn bedrijfskundige achtergrond kan Merijn partijen zowel vanuit commercieel als vanuit juridisch oogpunt voorzien van advies en bijstand.

T  +31 (0)20 30 35 977
M +31 (0)6 110 552 75
F  +31 (0)20 30 35 999
merijn.moeliker@florent.nl

specialisaties

Financiering en zekerheden
Insolventierecht

opleiding

Ondernemingsrecht en Bedrijfskunde (Financial Management), Vrije Universiteit Amsterdam.