Artikel

Artikel TvI: Tracing Assets

9 juni 2023     florent Redactie     Categorie: Artikel Nieuws

Artikel TvI: Tracing Assets

In de special van het Tijdschrift voor Insolventierecht over het Richtlijnvoorstel tot harmonisatie van bepaalde aspecten van materieel insolventierecht (COM/2022/702) heeft Merijn Moeliker een artikel geschreven over het onderdeel ‘asset tracing’. Zijn conclusie: het voorstel bevat een belangrijke uitbreiding van de informatie- en toegangsrechten van insolventiefunctionarissen tot de verschillende beschikbare systemen in de Europese lidstaten, maar kent tegelijkertijd belangrijke beperkingen die de effectiviteit van het voorstel ondermijnen.

Het volledige artikel is hier te vinden.

 


8 november 2022     florent Redactie     Categorie: Artikel Nieuws

Florent publiceert, Daphne schreef voor de FIP

Florent publiceert. Daphne Beunk schreef voor de FIP een artikel over de Peeters/Gatzen-vordering in het IPR. Het is een overzichtsartikel en verdieping van dit onderwerp na eerdere annotaties over dit onderwerp. Haar conclusie: dé Peeters/Gatzen-vordering bestaat niet in het IPR.

Lees het artikel hier

 


Noot bij Hof Amsterdam 24 september 2020

12 februari 2021     florent Redactie     Categorie: Artikel

Over de vaststelling van het centrum van voornaamste belangen (COMI) van een Nederlandse holding met in Spanje gevestigde of actieve groepsvennootschappen. Komt de Nederlandse rechter rechtsmacht toe kennis te nemen van een faillissementsverzoek ten aanzien van deze holding?

Annotator: mr. D. Beunk
Verschenen in: JOR 2021/49


Het insolventierecht in tijden van COVID-19

5 januari 2021     florent Redactie     Categorie: Artikel Nieuws

Op 16 december 2020 is de Tijdelijke Betalingsuitstelwet in werking getreden. Deze wet moet vermijdbare faillissementen en andere verhaalsacties voorkomen. Daphne Beunk en Willem Overgoor schreven hierover een overzichtsartikel in het Tijdschrift voor Curatoren.

Klik hier voor het artikel


17 december 2020     florent Redactie     Categorie: Artikel

Tekst & Commentaar Huurrecht 2020

Jurjen Tuinman is mede-commentator en mede-redacteur van de nieuwe druk Tekst & Commentaar Huurrecht 2020


Bescherming tegen verwatering – door Matthijs Brons

29 september 2020     florent Redactie     Categorie: Artikel

Een minderheidsaandeelhouder kan worden geconfronteerd met diverse nadelige gevolgen van een emissie van aandelen in het kapitaal van de BV waarin hij participeert, terwijl de wet hem daartegen vaak onvoldoende beschermt. Matthijs Brons bespreekt verschillende vormen van contractuele of statutaire bescherming tegen (de negatieve effecten van) verwatering.

Auteur: mr. M.J.R. Brons
Verschenen in: Maandblad voor Ondernemingsrecht, nummer 5 & 6

Klik hier voor het artikel


The Netherlands Chapter in The International Arbitration Review – 11th Edition

1 september 2020     florent Redactie     Categorie: Artikel

Heleen Biesheuvel, Jaap Tromp (Florent) and Jan Willem Bitter (Bitter Advocatuur) wrote the Dutch chapter of the 11th edition of The International Arbitration Review 2020 that is now published. Please view the chapter here.

 


Bevrijdende betaling aan beslagleggers door onbekendheid derde-beslagene met opening Italiaanse insolventieprocedure

20 juli 2020     florent Redactie     Categorie: Artikel

Annotator: mr. D. Beunk
Verschenen in: JOR 2020/178

Klik hier voor het artikel


De aansprakelijkheid van bestuurders bij selectieve betalingen: een nadere beschouwing van het arrest Ingwersen/Kromme Leek

14 juli 2020     florent Redactie     Categorie: Artikel

Om een bestuurder een ernstig verwijt te kunnen maken voor het verrichten van selectieve betalingen op een moment dat het faillissement (nog) niet onafwendbaar was, zijn bijkomende omstandigheden vereist. Daarbij moet met name gedacht worden aan spannenspanning met de betaalde schuldeiser of een persoonlijk belang van de bestuurder. Voor de vaststelling dat het faillissement onafwendbaar is, is het enkele feit dat het faillissement reeds was aangevraagd door de bestuurder niet voldoende.

Door: mr. K.M. Sixma en J. Opstroom
Verschenen in: Tijdschrift voor curatoren nr. 3, juli 2020

Klik hier voor het artikel


Covid-19 & Commercial Leases – a Comparitive e-guide

6 juli 2020     florent Redactie     Categorie: Artikel Nieuws

COVID-19 has a huge impact on the performance under a commercial lease. Everywhere, companies with a leased space are looking for ways to reduce the rent or defer payment of rent. A collaboration of esteemed law firms from all over the world are launching a Comparative e-guide: "Covid-19 & Commercial leases, a tour around the globe". This e-guide provides a global insight to lawyers and companies whether Covid-19 gives valid ground to amend a commercial lease in 34 different jurisdictions.

Click here for the e-guide