artikelen 

Het Europees bankbeslag in de Nederlandse praktijk

Auteurs: mr. dr. C.G. van der Plas en mr. drs. D. Beunk
Klik hier voor publicatie
FIP 2018 312

Evaluatie en aanbevelingen inzake het enquêterecht

Ter evaluatie van de Wet aanpassing enquêterecht (inmiddels 5 jaar na de herziening) is onder supervisie van het WODC door Tilburg University onderzoek verricht naar de doeltreffendheid en effectiviteit van de wetsaanpassingen in de praktijk. Kernvraag is of en hoe de huidige wet bijdraagt aan het snel en doeltreffend oplossen van geschillen, zodat de rechtspersoon verder kan opereren. Het tijdschrift Ondernemingsrecht heeft auteurs, waaronder Yvette Borrius, gevraagd om op de wet en de praktijk te reflecteren en aanbevelingen tot aanpassing van het enquêterecht te doen (Themanummer 2-2018). Klik hier voor het artikel van Yvette getiteld ‘Enkele observaties over de positie van OK-functionarissen’. Ten behoeve van een inhoudelijke reactie naar de Tweede Kamer vond intussen op 10 september 2018 een expertbijeenkomst bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie plaats, waar deskundigen uit verschillende geledingen aan de hand van een consultatie document verder hebben gediscussieerd. Een inspirerende middag, aldus Yvette, met interessante zienswijzen over de verbetering van het enquêterecht en de geschillenregeling - dat zeker vervolg krijgt.

Interview SC – Rob van den Sigtenhorst

Rob van den Sigtenhorst is geïnterviewd door SC over de aankomende invoering van de WHOA en de pre-pack, de Wet homologatie onderhandse akkoorden, in het kader van het SC themanummer Herijking Faillissementsrecht. Klik hier voor het artikel. Het artikel gaat in op de vraag hoe en in welke situaties de een WHOA-akkoord of een pre-pack een oplossing kunnen bieden voor bedrijven in de problemen. Volgens Rob kunnen beide een nuttige instrument zijn, mits je weet wanneer en hoe ze kunnen worden toegepast.

Reactie Florent op consultatie Wet opheffing verpandingsverboden

Namens Florent hebben Kees van de Meent, Rob van den Sigtenhorst en Merijn Moeliker een reactie geschreven naar aanleiding van de internetconsultatie voor het voorstel voor de Wet opheffing verpandingsverboden. Het doel van het wetsvoorstel is het scheppen van meer kredietruimte voor met name het mkb. Hoewel het doel van het wetsvoorstel een warm hart wordt toegedragen, kunnen wel enkele kanttekeningen worden geplaatst bij het voorstel in de huidige vorm. Zo is de verwachte extra kredietruimte voor het mkb relatief beperkt, leiden de voorgestelde begrippen “voor financieringsdoeleinden” en “in de uitoefening van beroep of bedrijf” mogelijk tot discussie/onzekerheid en is er onvoldoende aandacht voor de positie van partijen die om hen moverende redenen een onoverdraagbaarheidsbeding zijn overeengekomen. De reactie bevat suggesties om het wetsvoorstel te verbeteren die met name in lijn zijn met de regeling zoals die in het Duitse recht van toepassing is. De volledige tekst van de reactie vindt u hier.

Doorstart voor Leapp, retailer in refurbished Apple apparatuur

Kees van de Meent, de curator van Leapp, heeft overeenstemming bereikt met Nobel Capital Partners over een doorstart van de activiteiten van Leapp.

In Nederlands zullen op korte termijn de webshop en 14 winkels heropenen.

Leapp werd in 2011 opgericht door ondernemer Rogier van Camp. Na de webwinkel opende in 2012 de eerste vestiging. Voor het faillissement van 8 juni jl. was Leapp actief in drie landen met 24 winkels en 170 medewerkers.

Voor meer informatie zie hier het persbericht van Leapp.