artikelen 

Tienduizend privacyklachten bij autoriteit persoonsgegevens

Het is inmiddels alweer een half jaar geleden dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (beter bekend als de AVG) in werking is getreden. Desalniettemin blijkt uit de praktijk dat veel organisaties en bedrijven nog niet weten hoe zij opvolging moeten geven aan de AVG. Dit heeft ertoe geleid dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) sinds invoering van de AVG op 25 mei van dit jaar bijna 10.000 privacy gerelateerde klachten heeft ontvangen. In één op de drie gevallen ondernam de AP ook daadwerkelijk actie en is er contact opgenomen met de betrokken organisatie. Wilt u er zeker van zijn dat uw onderneming AVG proof is of meent u dat uw rechten geschonden worden? Neem dan gerust contact op met Ruud Jungschläger en informeer naar hoe wij u behulpzaam kunnen zijn.

https://nos.nl/artikel/2263299-tienduizend-privacyklachten-bij-autoriteit-persoonsgegevens.html

Noot bij beschikking Kantonrechter Rotterdam, 19 juli 2018 ECLI:NL:RBROT:2018:5901

Annotator: mr. A. Briejer
Verschenen in: JIN 2018/9, nr.179

Klik hier voor de uitspraak

 

Jurjen Tuinman mede-commentator Tekst & Commentaar Huurrecht

De 8e druk van Tekst & Commentaar Huurrecht is op 22 oktober uitgekomen. Voor de dagelijkse praktijk binnen de rechterlijke macht en advocatuur het standaardwerk, met glashelder en compact commentaar per wetsartikel. Ons kantoorgenoot Jurjen Tuinman heeft in deze editie het commentaar op de algemene bepalingen van de artikelen 7:201-7:231 BW grotendeels herzien.

Noot bij uitspraak Rechtbank Midden-Nederland, zp Utrecht d.d. 23 mei 2018

Annotator: mr. drs. D. Beunk
Verschenen in: JOR 2018/257 (Sdu Jurisprudentie Onderneming & Recht), aflevering 10, 2018

Klik hier voor de uitspraak

Het Europees bankbeslag in de Nederlandse praktijk

Auteurs: mr. dr. C.G. van der Plas en mr. drs. D. Beunk
Klik hier voor publicatie
FIP 2018 312