Interview SC – Rob van den Sigtenhorst 

« | »

Rob van den Sigtenhorst is geïnterviewd door SC over de aankomende invoering van de WHOA en de pre-pack, de Wet homologatie onderhandse akkoorden, in het kader van het SC themanummer Herijking Faillissementsrecht. Klik hier voor het artikel. Het artikel gaat in op de vraag hoe en in welke situaties de een WHOA-akkoord of een pre-pack een oplossing kunnen bieden voor bedrijven in de problemen. Volgens Rob kunnen beide een nuttige instrument zijn, mits je weet wanneer en hoe ze kunnen worden toegepast.

06 september 2018 | Artikel