Evaluatie en aanbevelingen inzake het enquêterecht 

« | »

Ter evaluatie van de Wet aanpassing enquêterecht (inmiddels 5 jaar na de herziening) is onder supervisie van het WODC door Tilburg University onderzoek verricht naar de doeltreffendheid en effectiviteit van de wetsaanpassingen in de praktijk. Kernvraag is of en hoe de huidige wet bijdraagt aan het snel en doeltreffend oplossen van geschillen, zodat de rechtspersoon verder kan opereren. Het tijdschrift Ondernemingsrecht heeft auteurs, waaronder Yvette Borrius, gevraagd om op de wet en de praktijk te reflecteren en aanbevelingen tot aanpassing van het enquêterecht te doen (Themanummer 2-2018). Klik hier voor het artikel van Yvette getiteld ‘Enkele observaties over de positie van OK-functionarissen’. Ten behoeve van een inhoudelijke reactie naar de Tweede Kamer vond intussen op 10 september 2018 een expertbijeenkomst bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie plaats, waar deskundigen uit verschillende geledingen aan de hand van een consultatie document verder hebben gediscussieerd. Een inspirerende middag, aldus Yvette, met interessante zienswijzen over de verbetering van het enquêterecht en de geschillenregeling - dat zeker vervolg krijgt.

11 september 2018 | Artikel