Reactie Florent op consultatie Wet opheffing verpandingsverboden 

« | »

Namens Florent hebben Kees van de Meent, Rob van den Sigtenhorst en Merijn Moeliker een reactie geschreven naar aanleiding van de internetconsultatie voor het voorstel voor de Wet opheffing verpandingsverboden. Het doel van het wetsvoorstel is het scheppen van meer kredietruimte voor met name het mkb. Hoewel het doel van het wetsvoorstel een warm hart wordt toegedragen, kunnen wel enkele kanttekeningen worden geplaatst bij het voorstel in de huidige vorm. Zo is de verwachte extra kredietruimte voor het mkb relatief beperkt, leiden de voorgestelde begrippen “voor financieringsdoeleinden” en “in de uitoefening van beroep of bedrijf” mogelijk tot discussie/onzekerheid en is er onvoldoende aandacht voor de positie van partijen die om hen moverende redenen een onoverdraagbaarheidsbeding zijn overeengekomen. De reactie bevat suggesties om het wetsvoorstel te verbeteren die met name in lijn zijn met de regeling zoals die in het Duitse recht van toepassing is. De volledige tekst van de reactie vindt u hier.

23 augustus 2018 | Artikel