Leith Society Netherlands B.V. 

« | »

Leith Society Netherlands B.V.

Uitspraak faillissement op 10 september 2019

Opheffing faillissement wegens gebrek aan baten op 04 mei 2021

Voor de openbare faillissementsverslagen en het financieel verslag verwijs ik u naar deze pagina in het Centraal Insolventie Register.

 

 

 

10 september 2019 | Faillissementsverslag