FNG-vennootschappen 

« | »

FNG-vennootschappen

Expresso Fashion B.V., Expresso Fashion Web B.V., FNG Retail Services B.V., ME&P Retail IP B.V., Miss Etam Group B.V., Miss Etam Holding B.V., Miss Etam Operations B.V., Miss Etam Services B.V., Modehuizen Claudia-Sträter B.V. ,New Fashions B.V., , Promiss Retail B.V. en Steps Retail B.V.

Uitspraak faillissement na beëindiging surseance op 07 augustus 2020.

FNG Group Nederland B.V.

Uitspraak faillissement op 08 december 2020.

Voor de openbare faillissementsverslagen en het financieel verslag verwijs ik u naar deze pagina in het Centraal Insolventie Register.

07 augustus 2020 | Faillissementsverslag