Bruynesteyn Bouwtechniek B.V. 

« | »

Bruynesteyn Bouwtechniek B.V.

Uitspraak faillissement op 05 februari 2019

Opheffing faillissement wegens gebrek aan baten op 23 maart 2021

Voor de openbare faillissementsverslagen en het financieel verslag verwijs ik u naar deze pagina in het Centraal Insolventie Register.

05 februari 2019 | Faillissementsverslag