Annotatie bij Hoge Raad 17 mei 2019 (ECLI:NL:HR2019:732)