Annotatie Jurisprudentie in Nederland 

« | »

Annotator: mr. A. Briejer

Alexander Briejer heeft voor het tijdschrift JIN een annotatie geschreven over het registreren van arbeidstijd. In mei van dit jaar heeft het Europese Hof van Justitie over dit onderwerp een belangwekkende uitspraak gedaan. In zijn annotatie bespreekt Alexander de gevolgen van dit arrest voor de Nederlandse praktijk. Zijn conclusie? De Nederlandse Arbeidstijdenwetgeving staat haaks op de Europese Arbeidstijdenrichtlijn.

Lees hier zijn annotatie.

 

10 oktober 2019 | Artikel