werkwijze 

oplossingen waarbij de cliënt centraal staat

Bij alles wat wij doen hebben wij maar één doel voor ogen: het vinden van de best mogelijke oplossing. Hiertoe verdiepen wij ons niet alleen intensief in de zaak, maar ook en vooral in de belangen van de cliënt. Daarnaast blijven wij continu op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de markt die voor de cliënt van strategisch belang kunnen zijn.

persoonlijk en betrokken

Wij houden de lijnen kort. Cliënten hebben één contactpersoon bij Florent, ook bij werkzaamheden in een toegewijd teamverband. Voor advies en ondersteuning kunt u ons altijd snel en eenvoudig persoonlijk bereiken.

doelgericht en efficiënt

Bij geschillen werken wij doelgericht en kostenefficiënt, door strategisch te onderhandelen en waar nodig scherp en gedreven te procederen. Elke partner van Florent heeft zijn/haar eigen expertise. Binnen die expertises schakelen we snel. Hierdoor zijn wij in staat onze cliënten deskundig en doelmatig bij te staan.