Toelating tot de WSNP: meerdere wegen die naar Rome leiden?