Persverklaring curatoren V&D 

« | »

<Amsterdam, 31 december 2015>

De bewindvoerders en de bestuurder van V&D Warenhuizen en La Place (V&D Group) hebben de rechter-commissaris verzocht om de surséance van betaling om te zetten in faillissement. Dit is inmiddels verleend en ook uitgesproken door de rechtbank Amsterdam. Kees van de Meent en Hanneke De Coninck-Smolders zijn benoemd tot curator.

De reden voor de aanvraag van de omzetting van surséance naar faillissement is vooral van technisch-juridische aard. Een succesvolle doorstart van V&D en La Place – of delen daarvan – is hierdoor kansrijker. Ondanks het feit dat V&D en La Place nu in faillissement zijn, zullen de warenhuizen, restaurants, het distributiecentrum en de hoofdkantoren voorlopig open blijven.

Het loon van de werknemers zal worden doorbetaald door het UWV.

De komende weken zullen, naast het voortzetten van de bedrijfsactiviteiten, vooral in het teken staan van de doorstart van V&D en La Place. Hierover zal overleg plaatsvinden met geïnteresseerde partijen.

Einde bericht

Conctactpersoon voor de media:

Edwin van Wijk
T: 06-23480217
E: evanwijk@valueatstake.nl

31 december 2015 | Artikel