« | »

noot van Daphne Beunk

Florent publiceert: noot van advocaat Daphne Beunk onder uitspraak Hof van Justitie 22 april 2021 (ZM/E.A. Frerichs), waarin het Hof van Justitie de verwijzingsregels voor benadelende rechtshandelingen preciseert. Ook een (vermeend Paulianeuze) betaling verricht door de (latere) failliet ter nakoming van een verplichting van een derde wordt in het kader van artikel 13 IVO (16 IVO II) beheerst door het recht dat op de relevante overeenkomst van toepassing is.

Lees hier het artikel

 

13 mei 2022 | Nieuws