Noot bij uitspraak Hoge Raad, 21 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2361