Leapp-vennootschappen c.s. 

« | »

Nadat op 8 juni 2018 voorlopig uitstel van betaling (surseance) is verleend aan Leapp Group International B.V., Leapp Stores Noord Nederland B.V., Leapp Stores Zuid Nederland B.V. en Leapp Online B.V. heeft de Rechtbank Amsterdam bovenstaande entiteiten op dezelfde dag in staat van faillissement verklaard met benoeming van mr. W.F. Korthals Altes tot rechter-commissaris.

Kees van de Meent, als partner verbonden aan de sectie Herstructurering  en insolventie, is benoemd tot curator.

Schuldeisers
Indienen vordering
Crediteuren kunnen hun vordering indienen via het digitale systeem ClaimsAgent, te bereiken via de website: www.crediteurenlijst.nl.

Eigendomsvoorbehoud, verstrekte zekerheden of andere zakelijke rechten
Voor het geval u op grond van bijvoorbeeld een eigendomsvoorbehoud, verstrekte zekerheden of andere zakelijke rechten meent aanspraak te kunnen maken op enige bezitting van de hiervoor genoemde vennootschappen, wordt u verzocht om dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken. Bij het indienen van uw vordering(en) via ClaimsAgent verzoek ik u in dat geval opgave te doen van de specifieke goederen/rechten waar het om gaat, uw eventuele vorderings­recht dat daarop betrekking heeft, en de daarbij behorende documentatie (bijv. leveringsvoorwaarden alsmede stukken waaruit blijkt dat deze van toepassing zijn).

Het is niet de bedoeling dat u voor iedere factuur een aparte account in het desbetreffende dossier aanmaakt.

Crediteuren kunnen hun vragen stellen via: leapp@florent.nl

12 juni 2018 | Artikel