Gezamenlijke persverklaring Curatoren V&D en Cool Investments 

« | »

PERSVERKLARING

<6 februari 2016>

De curatoren van V&D en Cool Investments (van de Nederlandse retail-ondernemer Roland Kahn) maken bekend dat zij exclusieve besprekingen voeren over de overname van V&D.

Cool Investments wil alle activiteiten van V&D waaronder het merk overnemen. Zij is daarbij voornemens een groot deel van de V&D-warenhuizen zonder onderbreking door te starten.

De voorliggende overname van V&D door Cool Investments zal daarmee niet alleen de best mogelijke uitkomst voor de schuldeisers in het faillissement opleveren, maar geeft daarbij ook de beste uitgangspositie voor medewerkers, leveranciers en de economische bedrijvigheid in Nederlandse binnensteden. Bij V&D werken zo’n 8.000 mensen waarvan 5.000 in de winkels en 3.000 in de instore La Place restaurants. Bovendien zijn met de continuering van de warenhuisactiviteiten de belangen gemoeid van meer dan 1.500 leveranciers. De beoogde doorstart door Cool Investments biedt een groot deel van de betrokken werknemers een goede kans op een nieuw dienstverband. Voor de leveranciers biedt de doorstart een mooi perspectief op verdere leveringen.

Zoals eerder gemeld is de overname nog afhankelijk van twee belangrijke voorwaarden: het rondkomen van de bankfinanciering en de medewerking van de vastgoedeigenaren.

De curatoren en Cool Investments spreken de hoop uit dat de constructieve besprekingen met de bank en de vastgoedeigenaren snel tot een positief resultaat zullen leiden.

<Einde bericht>

Contactpersoon voor de media:

Edwin van Wijk (woordvoerder namens de curatoren)
T: 06-23480217, E: evanwijk@valueatstake.nl

08 februari 2016 | Artikel