Van Dooren q.q. / ABN AMRO III 

« | »

Van Dooren q.q. / ABN AMRO III

Artikel over het arrest van de Hoge Raad d.d. 22 december 2009 (Van Dooren q.q.)/ABN AMRO III. In dit arrest heeft de Hoge Raad belangrijke overwegingen gewijd aan de faillissementspauliana, met name over benadeling van schuldeisers en de wetenschap daarvan.

Auteurs mr. H. De Coninck-Smolders en C.J. Jager komen tot de conclusie dat de financiering van bedrijven in moeilijkheden in ruil voor (additionele) zekerheden door dit arrest risicovoller wordt en plaatsen in dat verband kritische kanttekeningen bij de overwegingen van de Hoge Raad.

HR 22 december 2009, LJN BI8493 (van Dooren q.q./ ABN AMRO III)’. TvI 2010, 17, p. 111.

lees het hele artikel

 

21 juni 2010 | Artikel