Annotatie bij uitspraak Hof van Justitie EU, 4 oktober 2018 (ECLI:EU:C2018:805)