Ruud Jungschläger 

meer over Ruud

Ruud Jungschläger

Advocaat

 

Ruud is in 2009 beëdigd als advocaat. Hij richt zich met name op het opstellen en beoordelen van en adviseren over uiteenlopende commerciële overeenkomsten (commercial contracting). Daarnaast wordt hij sinds 2010 regelmatig benoemd tot curator in faillissementen en staat hij partijen bij die betrokken zijn bij een faillissement of surseance van betaling, zoals crediteuren en bestuurders. Ruud heeft ook ervaring met ondernemingsrechtelijke aangelegenheden, waaronder overnames en herstructureringen. Ruud is lid van de Vereniging voor Distributie-, Franchise- en Agentuurrecht, de Jongeren Commerciële Club Amsterdam en medeoprichter en bestuurslid van de Jonge Ondernemende Advocaten Amsterdam.

T  +31 (0)20 30 35 936
M +31 (0)6 316 48 977
F  +31 (0)20 30 35 999
ruud.jungschlaeger@florent.nl

specialisaties

Contracteren
Insolventierecht

opleiding

Bedrijfsrecht, Rijksuniversiteit Leiden. Grotius Academie, postdoctorale opleiding Nationaal en Internationaal Contracteren.