Matthijs Brons

recommended by:
Chambers Europe | Legal 500

meer over Matthijs

Matthijs Brons

Partner | Advocaat

Matthijs heeft een ondernemingsrechtelijke praktijk met een nadruk op transacties. Hij onderhandelt en adviseert over commerciële contracten, governance vraagstukken, joint ventures, managementbuy-outs, doorstarts, participaties en aandeelhoudersovereenkomsten en begeleidt fusies en overnames. Daarnaast procedeert Matthijs over ondernemingsrechtelijke en civielrechtelijke geschillen.

Matthijs treedt op voor ondernemingen, aandeelhouders, bestuurders en investeerders en werkt veel voor partijen die actief zijn op het gebied van marketing, media, internet, software en vastgoed. Matthijs is lid van de Vereniging Corporate Litigation en de Vereniging voor Handelsrecht en is rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Midden-Nederland

T  +31 (0)20 30 35 960
M +31 (0)6 174 54 555
F  +31 (0)20 30 35 999
[email protected]

specialisaties

Corporate Transactions
Governance
Contracteren

opleiding

Nederlands recht, Universiteit van Amsterdam. Grotius Academie, postdoctorale opleiding in het Vennootschaps- en Ondernemingsrecht (Cum Laude). Grotius Academie, postdoctorale opleiding Nationaal en Internationaal Contracteren (Cum Laude).

vermeldingen

Chambers Europe
Legal 500

Legal 500: 'Matthijs Brons doesn’t think like a regular lawyer. His only goal is to fix issues for entrepreneurs and to get M&A deals done. Which he does well.' (2022) 'Matthijs Brons is a very good lawyer with superb knowledge of the important details in the M&A process. An outstanding leader of the team.’ (2021) 

Chambers Europe and Global: 'Matthijs Brons has the capacity to make things simple, without losing his eye for detail.' (2022) He advises on public and private M&A transactions, assisting with both acquisitions and divestments. His commercial acumen is reputed among clients, one remarking that "he explains things well, thinks critically, is good at negotiating and has a good eye for deadlines." (2021)