Karin Sixma

meer over Karin

Karin Sixma

Advocaat

Karin is in 2009 beëdigd als advocaat en gespecialiseerd in insolventierecht en herstructureringen. Zij is betrokken geweest bij verschillende omvangrijke, complexe en spraakmakende (grensoverschrijdende) herstructureringen, zowel binnen als buiten formele insolventieprocedures. Daarnaast heeft Karin ruime ervaring met adviseren en procederen op het gebied van onder meer het insolventierecht, (bestuurders)aansprakelijkheid en commerciële contracten.

Karin is Fellow van INSOL International en lid van INSOLAD en de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht (NVRII).

Ook is zij één van de auteurs van het Nederlandse hoofdstuk van 'Chambers Global Practice Guide of Insolvency 2019'.

T  +31 (0)20 30 35 957
M +31 (0)6 476 99 569
F  +31 (0)20 30 35 999
karin.sixma@florent.nl

specialisaties

Insolventierecht
Financiering en Zekerheden
Dispute Resolution


opleiding

Nederlands recht, Universiteit van Tilburg. Global Insolvency Practice Course, postdoctorale opleiding in internationaal en grensoverschrijdend insolventierecht. Grotius Academie, postdoctorale opleiding in het Insolventierecht (INSOLAD). Specialisatieopleiding Financiële Economie voor Insolventieadvocaten (INSOLAD).