Daphne Beunk

meer over Daphne

Daphne Beunk

Advocaat

Daphne is als advocaat verbonden aan de secties dispute resolution en insolventierecht. Zij adviseert en procedeert over uiteenlopende zaken op het gebied van het verbintenissenrecht, internationaal privaatrecht (IPR), ondernemingsrecht en insolventierecht. Ook wordt zij regelmatig door de rechtbank benoemd tot curator in faillissementen.

Daphne is daarnaast verbonden aan de Radboud Universiteit als docent bij de vaksectie IPR. Daphne is redactielid van het vakblad Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk (FIP) en is auteur voor de Groene Serie, waar zij de (herschikte) Insolventieverordening en de art. 203-205 Fw van commentaar voorziet. Zij publiceert en annoteert (in de JOR) met enige regelmaat op het gebied van het internationaal privaatrecht en meer in het bijzonder het internationale insolventierecht.

Daphne is lid van de Vereniging Jonge Insolventierecht Advocaten (JIRA) en Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht (NVRII).

Overigens is zij ook één van de auteurs van het Nederlandse hoofdstuk van ‘Chambers Global Practice Guide on Litigation 2023.

T  +31 (0)20 30 35 953
M +31 (0)6 111 36 113
F  +31 (0)20 30 35 999
daphne.beunk@florent.nl

specialisaties

Dispute Resolution
Insolventierecht
Internationaal Privaatrecht

opleiding

Nederlands recht, Bedrijfskunde en Recht & Management, Radboud Universiteit Nijmegen.Grotius Academie, postdoctorale opleiding in het Insolventierecht (INSOLAD).