Babette Pronk

meer over Babette

Babette Pronk

Advocaat

Babette is in februari 2020 beëdigd als advocaat en is verbonden aan de sectie insolventierecht en herstructurering. Babette adviseert met name over faillissementsrecht, herstructureringen en algemeen goederen- en zekerhedenrecht. Daarnaast ondersteunt zij de curatorenpraktijk bij het afwikkelen van zowel (zeer) grote als kleine faillissementen.

Babette heeft de master ondernemingsrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam afgerond en is lid van de Vereniging Jonge Insolventie Advocaten (JIRA). Ook is Babette redactielid van de INS Updates waar zij regelmatig over insolventierecht gerelateerde rechtspraak schrijft.

T  +31 (0)20 30 35 983
M +31 (0)6 113 08 656
F  +31 (0)20 30 35 999
babette.pronk@florent.nl

specialisaties

Insolventierecht
Herstructureringen

opleiding

Bachelor Rechtsgeleerdheid, Erasmus Universiteit Rotterdam, Erasmus Honours Law College, Erasmus Universiteit Rotterdam, Master Ondernemingsrecht, Vrije Universiteit Amsterdam