artikelen 

Nederend q.q./ING

Nederend q.q./ING
Tijdschrift voor Insolventierecht
Jaargang 18, nr. 4, juli/augustus 2012

mr. H. De Coninck-Smolders

lees het hele artikel

Van Dooren q.q. / ABN AMRO III

Van Dooren q.q. / ABN AMRO III

Artikel over het arrest van de Hoge Raad d.d. 22 december 2009 (Van Dooren q.q.)/ABN AMRO III. In dit arrest heeft de Hoge Raad belangrijke overwegingen gewijd aan de faillissementspauliana, met name over benadeling van schuldeisers en de wetenschap daarvan.

Auteurs mr. H. De Coninck-Smolders en C.J. Jager komen tot de conclusie dat de financiering van bedrijven in moeilijkheden in ruil voor (additionele) zekerheden door dit arrest risicovoller wordt en plaatsen in dat verband kritische kanttekeningen bij de overwegingen van de Hoge Raad.

HR 22 december 2009, LJN BI8493 (van Dooren q.q./ ABN AMRO III)’. TvI 2010, 17, p. 111.

lees het hele artikel

 

Kroniek insolventierecht

Kroniek insolventierecht
17 april 2009, Advocatenblad

Chris Jager e.a.

De laatste Kroniek insolventierecht in dit blad dateert uit 2006, reden waarom onderstaande kroniek de periode 2007 en 2008 beslaat. Behandeld worden de meest in het oog springende arresten van de Hoge Raad en voor de praktijk relevante lagere uitspraken.

lees het hele artikel

Licentie in faillissement

Licentie in faillissement
november 2008

C. J. Jager en R.E. Weening

De gevolgen van een faillissement voor de voorafgaand aan het faillissement verleende gebruiksrechten met betrekking tot rechten van het intellectuele eigendom zijn onduidelijk.

lees het hele artikel

Bij faillissement geen concurrentiebeding

Bij faillissement geen concurrentiebeding
2007

Karin Bodewes en Chris Jager

Werknemers van een failliete onderneming kunnen met een gerust hart op zoek gaan naar een nieuwe werkgever…

lees het hele artikel