artikelen 

Gezamenlijke persverklaring Curatoren V&D en Cool Investments

PERSVERKLARING

<6 februari 2016>

De curatoren van V&D en Cool Investments (van de Nederlandse retail-ondernemer Roland Kahn) maken bekend dat zij exclusieve besprekingen voeren over de overname van V&D.

Cool Investments wil alle activiteiten van V&D waaronder het merk overnemen. Zij is daarbij voornemens een groot deel van de V&D-warenhuizen zonder onderbreking door te starten.

De voorliggende overname van V&D door Cool Investments zal daarmee niet alleen de best mogelijke uitkomst voor de schuldeisers in het faillissement opleveren, maar geeft daarbij ook de beste uitgangspositie voor medewerkers, leveranciers en de economische bedrijvigheid in Nederlandse binnensteden. Bij V&D werken zo’n 8.000 mensen waarvan 5.000 in de winkels en 3.000 in de instore La Place restaurants. Bovendien zijn met de continuering van de warenhuisactiviteiten de belangen gemoeid van meer dan 1.500 leveranciers. De beoogde doorstart door Cool Investments biedt een groot deel van de betrokken werknemers een goede kans op een nieuw dienstverband. Voor de leveranciers biedt de doorstart een mooi perspectief op verdere leveringen.

Zoals eerder gemeld is de overname nog afhankelijk van twee belangrijke voorwaarden: het rondkomen van de bankfinanciering en de medewerking van de vastgoedeigenaren.

De curatoren en Cool Investments spreken de hoop uit dat de constructieve besprekingen met de bank en de vastgoedeigenaren snel tot een positief resultaat zullen leiden.

<Einde bericht>

Contactpersoon voor de media:

Edwin van Wijk (woordvoerder namens de curatoren)
T: 06-23480217, E: evanwijk@valueatstake.nl

Persverklaring curatoren V&D in reactie op berichtgeving van vandaag

PERSVERKLARING

<5 februari 2016>

In reactie op de berichtgeving die vandaag in verschillende Nederlandse media is verschenen en waarin de indruk wordt gewekt dat met een specifieke kandidaat-koper overeenstemming is -of op korte termijn zal worden- bereikt over de doorstart van V&D, hechten de curatoren van V&D eraan te benadrukken dat er op dit moment nog geen sprake is van zekerheid over een verkoop of doorstart van V&D.

Momenteel vinden met een Nederlandse kandidaat-koper vergevorderde gesprekken plaats over de doorstart van de warenhuisactiviteiten en de La Place Instore vestigingen.

Omdat op dit moment de bankfinanciering nog niet definitief is, maar vooral omdat nog niet duidelijk is of alle vestigingen die de koper wil doorstarten door de vastgoedeigenaren opnieuw voor verhuur aan V&D zullen worden aangeboden, kunnen er nu helaas geen nadere mededelingen worden gedaan.

<Einde Bericht>

Contactpersoon voor de media:

Edwin van Wijk (woordvoerder namens de curatoren)
T: 06-23480217, E: evanwijk@valueatstake.nl

Persverklaring curatoren V&D

<Amsterdam, 26 januari 2016>

De curatoren van V&D en La Place maken bekend dat zij overeenstemming hebben bereikt over de verkoop van La Place aan Jumbo Groep Holding.

Jumbo zal alle activa, de service-organisatie en de stand-alone vestigingen van La Place (d.w.z. de restaurants en verkooppunten buiten de V&D-warenhuizen) overnemen en deze onder het La Place-merk gaan exploiteren.

Met deze transactie is de werkgelegenheid voor het overgrote deel van de werknemers van het La Place hoofdkantoor en de stand-alone vestigingen gewaarborgd.

De verkoop van de stand-alone vestigingen van La Place aan Jumbo vergroot de kans op een succesvolle doorstart van de V&D-warenhuizen en de daarin gevestigde restaurants en verkooppunten van La Place aanzienlijk.

Over de verkoop en doorstart van V&D zijn constructieve gesprekken gaande met een tweetal serieuze gegadigden en andere betrokkenen. Zodra hierover meer te melden is, zullen de curatoren dit doen.

<Einde Bericht>

Contactpersoon voor de media:

Edwin van Wijk (woordvoerder namens de curatoren)
T: 06-23480217, E: evanwijk@valueatstake.nl

Acquisition of DA

BLIX (Chris Jager, Pieter van den Brink, Wieteke Killestijn and Michiel van Lieshout) advised Nederlandse Drogisterij Service B.V. on the acquisition of DA (one of the largest and leading pharmacy chains in the Netherlands).

V&D en La Place failliet

Op 31 december 2015 heeft de rechtbank Amsterdam de op 22 december 2015 aan V&D B.V., La Place B.V., V&D Group Holding B.V. en Divisie Vroom & Dreesmann B.V. verleende surseance van betaling omgezet in faillissement.

Hanneke De Coninck-Smolders partner op de sectie Ondernemings- en insolventierecht van BLIX Advocaten en Kees van de Meent (Höcker Advocaten) zijn benoemd tot curatoren.

Vonnissen van 31 december 2015
Vonnis faillietverklaring V&D B.V.
Vonnis faillietverklaring V&D Group Holding B.V.
Vonnis faillietverklaring La Place B.V.
Vonnis faillietverklaring Divisie Vroom & Dreesmann B.V.

Waar vindt u meer informatie?

Klanten van V&D
Informatie voor klanten van de warenhuizen en onlinewinkel van V&D vindt u hier:

Schuldeisers
Crediteuren kunnen hun vordering indienen via www.crediteurenlijst.nl. 
Vorderingen die zijn ingediend gedurende de surseance, hoeven, nu de surseance in een faillissement is omgezet, niet nog eens te worden ingediend.
Klik voor het indienen van een vordering op een van onderstaande links:
Schuldeisers van V&D B.V.
Schuldeisers van La Place B.V.
Schuldeisers van V&D Group Holding B.V.
Schuldeisers van Divisie Vroom & Dreesmann B.V.

Media
De contacten met de media worden verzorgd door
► Edwin van Wijk, evanwijk@valueatstake.nl, tel. 06-23480217